Vrienden van De Kraal

De Stichting Vrienden van de Kinderboerderij de Kraal bestaat sinds eind 2012 met als doel de kinderboerderij in stand te houden en te ondersteunen met bijzondere projecten, waarvoor anders onvoldoende geld zou zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het doen van activiteiten die het draagvlak voor en de inkomsten van de kinderboerderij kunnen vergroten.

Dankzij de inzet van de Vriendenstichting is er een website voor De Kraal gekomen (2013, informatieborden met informatie over de dieren (2014) en een overkapping voor milieu en natuurlessen (2015). In 2016 willen wij een nieuw verblijf voor de knaagdieren realiseren. Een verblijf dat aantrekkelijker is dan het huidige, zowel voor de dieren als voor de bezoekers.

In 2015 organiseerde de vriendenstichting, samen met de stichting Abela,  een onderzoek naar de behoefte aan Natuureducatie in dit gebied. Bovendien waren er extra evenementen voor senioren, een zomerfeest en bosexpedities voor kinderen van 6-12 jaar. Voor deze evenementen ontving de stichting een bijdrage van de gebiedscommissie als bewonersinitiatief. Ook in 2016-2017 hopen we hiermee door te kunnen gaan.

Meer informatie over onze activiteiten vindt u op deze website!

De vriendenstichting is op zoek naar meer vrienden om de kinderboerderij nog mooier en leuker te maken. Voor € 10 per jaar kunt u vriend worden (meerjarig) of eenmalig donateur worden van de stichting.

Als bedrijf of ondernemer kunt u de kraal ook steunen. Voor de uitvoering van allerlei projecten en initiatieven is de Stichting Vrienden van kinderboerderij de Kraal op zoek naar bedrijven, ondernemers en fondsen die de kinderboerderij een warm hart toedragen. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. U kunt hierover met ons contact opnemen door te mailen naar info@vriendenvandekraal.nl of te bellen naar Corrine Oudijk (0625007337)

Het bestuur van Vrienden van de Kraal bestaat eind 2015  uit:

Corrine Oudijk, voorzitter
Yasemin Yilmaz, secretaris
Nico Hogenhuis, penningmeester
Laura Scheublin (bedrijfsleider de kraal), adviserend lid

Voor contact met of post voor de Vrienden kunt u gebruik maken van de volgende gegevens:
E-mail: info@vriendenvandekraal.nl
Vestigingsadres: Prinses Julianalaan 92b, 3062DM Rotterdam
Telefoon: 010-4523666

Bankrekeningnummer: NL05INGB0008066644 tnv Vrienden van de Kinderboerderij De Kraal