Verslag Wijkoverleg 30 januari 2014

Verslag wijkoverleg over nieuwe activiteiten op kinderboerderij de Kraal. 30 januari 2014 Pameijer.

Bij het wijkoverleg zijn verschillende partijen uit de Deelgemeente Kralingen Crooswijk aanwezig. Het overleg is in het leven geroepen om samenwerking tussen diverse partijen te stimuleren. Hieronder kunt u het verslag lezen van het derde wijkoverleg.

 

Aanwezigen

Op 30 januari vond bij de Pameijer Crooswijkseweg het eerste wijkoverleg van 2014 plaats van de wijkrelaties van de kinderboerderij De Kraal. Aanwezig waren, behalve de bedrijfsleider van de kinderboerderij en een aantal Vrienden van de Kraal, vertegenwoordigers van Pameijer, TOS en de seniorenraad Kralingen- Crooswijk. Aan het begin van de vergadering heeft er een rondleiding plaatsgevonden door de kantine en heeft een cliënt verteld over zijn werk. De bedrijfskantine van Pameijer wordt gerund door cliënten.

 

Ontwikkelingen op en rond de kinderboerderij (natuurspeeltuin, natuurwandelingen, informatie dieren en horeca).

In december is de doorontwikkeling van De Kraal gestart. Er is een nieuwe natuurspeeltuin aangelegd op en naast de kinderboerderij. De oude speeltuin is verwijderd. In de omgeving van de boerderij wordt gekapt en gesnoeid. Er is nu meer zicht op de kinderboerderij. Begin maart zal het klaar zijn. Er komt een officiële opening op 13 maart om 16:00 uur.

 

De winkel van de kinderboerderij De Kraal is geverfd door de cliënten van Pameijer. De kantine is nu in de kleuren van Pameijer, oranje en roze. Er is een samenwerking tussen Pameijer en Vrienden van De Kraal over de horecavoorziening op de kinderboerderij.

 

Website

De website www.kinderboerderijdekraal.nl werkt goed. Er komen ook informatieborden over de dieren op de kinderboerderij, met een link naar de website. Er komt wekelijks nieuwe informatie over de dieren op de website. Gemeentewerken zijn hard aan het werk.  De werkzaamheden moeten af voor het broedseizoen.

 

Opzet activiteiten Milieu Educatie

De bestuursleden van de Vrienden van de Kraal zijn op bezoek geweest bij wethouder Van Huffelen. Zij is sceptisch over het idee van een Milieu Educatie Centrum, omdat de deelgemeente de natuureducatie heeft afgeschaft. Een nieuw gebouw op de kinderboerderij vindt Van Huffelen nog niet verantwoord. De stichting Abela is bezig met een haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw gebouw, zodra er meer bekend is over de milieu educatie op de kinderboerderij volgt er meer informatie.

 

Het vervoer van ouderen naar de kinderboerderij De Kraal is een probleem. Er is geen vervoer naar de locatie. De TOS heeft een busje om materialen te vervoeren. Zij zijn ook op zoek naar een vervoersmiddel. Een pendelbus is bijvoorbeeld niet rendabel. Verder rijdt bus 38 niet meer naar de Kralingse Bos. De eindhalte is opgeheven. De mensen kiezen volgens TOS eerder voor het Vroesenpark, dan de Kralingse Bos, omdat het goed te bereiken is.

 

Tijdens het vorige wijkoverleg is er gesproken over een bolderkar. Dit vervoermiddel is minder geschikt voor senioren. Er kunnen echter wel 12-15 kinderen mee worden vervoerd.

Zo heeft TOS vanuit Kralingse Zoom in een bolderkar gereden. Zij vindt het heel goed functioneren. De vrijwilligerswinkel en TOS zijn de vervoerders in de wijk aan het analyseren. Zo heeft stichting Excelsior een bus die zij misschien kunnen lenen. De RET heeft een grote loods. Een elektrisch bolderkar is meer toepasselijk vanwege het stimuleren van duurzaamheid in Crooswijk. Als wij voor deze weg kiezen, is het nadeel dat we wel afhankelijk zijn van andere partijen vind de Seniorenraad. Het zou beter zijn om een eigen busje te hebben.

 

Conclusie: We wachten het onderzoek van de vrijwilligerswinkel en TOS af.

 

Activiteitenprogramma en wensen voor aanvullingen

Op 4 mei 2014 wordt er een kinderontbijt georganiseerd. Er is een activiteitenprogramma die doorgenomen is in het wijkoverleg.

 

De seniorenraad heeft een subsidie aangevraagd voor een activiteit waar kinderen en ouderen een rol krijgen. In die activiteit gaan senioren en jongeren Crooswijk verkennen en ervaringen uitwisselen.

 

Een oudere mevrouw heeft bij TOS aangeklopt met de wens om een scootmobiel wedstrijd te organiseren in de Kralingse Bos.  Zij zijn enthousiast en willen dit gaan uitwerken. De seniorenraad stelt voor om het meer om te buigen naar behendigheid/ rijvaardigheid op je scootmobiel. De jongeren kunnen meedoen in de wedstrijd.

 

Hoe meer vrienden te maken?

Alle aanwezigen geven aan dat het knuffelbeest een heel goed middel is om meer vrienden te maken. Er wordt kort ingegaan om het knuffelvarken “Rotje Knor” en “Kraaltje het Konijn”. Er komt naar voren dat de naam belangrijker is dan het soort dier. Het moet knuffelbaar zijn en toepasselijk voor alle boerderijen in Rotterdam.

 

Wij kunnen op 29 juni met een stand staan bij het KiKa run in de Kralingse Bos. Die dag zal TOS ook aanwezig zijn. Dit soort evenementen zijn uitstekend om Vrienden van De Kraal te promoten. Denk aan een app en actief zijn op facebook.

 

Vervolg

De volgende vergadering is op donderdag 27 maart 2014bij TOS. Adres: Ommoordsestraat 12, 3061 LL Rotterdam/ Kralingen- Crooswijk. Aanvang om 15:00 uur.

Voorlopige agenda:

1)     Activiteiten kinderboerderij

2)     Nieuwe activiteiten Vrienden van De Kraal en anderen 2e helft 2014

3)     Analyse wijkvervoer

4)     Naam en uitvoering knuffeldier.

 

 

 

 

Blauwe pauw haan

Blauwe pauw haan