Verslag Wijkoverleg 3 oktober 2013

Bij het wijkoverleg zijn verschillende partijen uit de Deelgemeente Kralingen Crooswijk aanwezig. Het overleg is in het leven geroepen om samenwerking tussen diversen partijen te stimuleren. Hieronder kunt u het verslag lezen van het tweede wijkoverleg.

Verslag wijkoverleg over samenwerking met de kinderboerderij De Kraal
(op 3 oktober 2013 in Hoppesteyn)

Aanwezigen
Op 3 oktober vond in Hoppesteyn het 2e overleg van de wijkrelaties van de kinderboerderij De Kraal plaats. Aanwezig waren, behalve de bedrijfsleider van de kinderboerderij en een aantal Vrienden van de Kraal, vertegenwoordigers van Pameijer, het Wellantcollege, de gemeente en deelgemeente Rotterdam, de Speeldernis, TOS, Aafje, de seniorenraad Kralingen- Crooswijk, Stadsbeheer, Foam architecten en Stichting Abela. Als gast was de maker van de website voor de kinderboerderij De Kraal aanwezig, die de eerste versie van de website kwam presenteren.

Website kinderboerderij De Kraal
De website www.kinderboerderijdekraal.nl is gemaakt in wordpress. Het grote voordeel van dit programma is dat het eenvoudig is te actualiseren, ook via een mobiele telefoon. Je kunt bijvoorbeeld gemakkelijk nieuws en foto’s plaatsen. Het is de bedoeling de website minimaal één keer per maand te actualiseren, niet alleen met nieuws van de kinderboerderij, maar ook over het bos, natuurlijk spelen ed. Door je e- mailadres op de website achter te laten kun je abonnee worden van de nieuwsbrief. De eindredactie wordt gedaan door de kinderboerderij. In principe kan iedereen die geautoriseerd is door de eindredacteur een bericht plaatsen.
Een aantal organisaties willen hier wel aan mee werken.

Het knuffeldier
De kinderboerderijen van Rotterdam willen graag een icoon, zoals Blijdorp dat heeft (Ollie) . Er wordt gedacht aan een varkentje met de naam Rotjeknor. Het varkentje heeft een groen/ wit sjaaltje en kan knorren. De groep reageert enthousiast op het idee. Maar er worden ook kanttekeningen geplaatst, omdat een varkentje niet alle doelgroepen aanspreekt. Een schaap of een geit spreekt meer mensen aan vinden sommigen. Bij Edukans zijn bijvoorbeeld de varken- knuffels uit het assortiment gehaald.
Er kunnen meer suggesties over een icoon voor de kinderboerderij De Kraal gemaild worden naar vriendenvandekraal@gmail.com.

De plannen van de deelgemeente voor de kinderboerderij
De deelgemeente wil de kinderboerderij aantrekkelijk maken voor meer doelgroepen, zoals ouderen en gehandicapten. De horecavoorziening is hiervoor nog een belemmering. Er is een koffieautomaat, een automaat voor frisdrank en een snoepautomaat, maar de winkel is niet gezellig. Er is een plan om de horecavoorziening te verbeteren, met behulp van Pameijer. Als er voldoende omzet wordt gemaakt kunnen de cliënten betaald worden. Op termijn wordt ook gedacht aan de verkoop van streekproducten.

Op de langere termijn wordt gestreefd naar een nieuwe horecavoorziening op het terrein, waarin meer natuur en milieu activiteiten kunnen plaatsvinden. Het budget van de deelgemeente is niet toereikend voor zo’n nieuw milieu-educatief centrum. Er zijn meer financiers nodig. De Vrienden gaan hiernaar op zoek, mits de wethouder en de dienst Sport en Cultuur het plan ondersteunen. Het Wellantcollege kan ook studenten leveren voor het werk in het milieu-educatief centrum in het kader van maatschappelijke stages.

De Vrienden gaan verder op zoek naar een zestal vrijwilligers die voorlichting over de dieren kunnen geven op de kinderboerderij. Er zal ook gezocht worden via de vrijwilligerswinkel.
Afspraak. De accounthouder van de gemeente benadert een organisatie die zij kent als sponsor. Deze organisatie bouwt energiezuinig.

De plannen van de Vrienden van de kinderboerderij De Kraal voor 2014
Eind vorig jaar is de stichting opgericht om meer bekendheid te geven aan de activiteiten van de kinderboerderij en nieuwe activiteiten voor oudere kinderen en senioren te organiseren. De werving gebeurt o.a. door de website en (nog te drukken) folders. Verschillende aanwezigen wijzen er op dat de afstand naar de kinderboerderij te lang is voor ouderen en voor oudere kinderen. Je kunt er ook niet meer met de bus komen. De parkeerplaats is niet te gebruiken voor Vervoer op Maat. TOS is op zoek naar een sponsor om twee elektrische karren te kunnen kopen ( kosten 2 karren ca €15.000). Zo’n bolderkar is een fantastisch vervoersmiddel voor TOS om kinderen o.a. naar de kinderboerderij te brengen. De elektrische bolderkar is goedkoop en milieu- vriendelijk in het gebruik.
Verder ontstaat in de vergadering het idee over een paard en wagen als vervoersmiddel. Dit werd vroeger ingezet. Het is het uitzoeken waard vinden de deelnemers van de vergadering.

Afspraak: De bedrijfsleider belooft een vergunning te regelen voor een wachtplaats voor Vervoer op Maat op de parkeerplaats. Gevraagd wordt of ouderen ook in de winter naar de kinderboerderij zouden willen gaan. Hier wordt bevestigend op geantwoord. In de winter willen de ouderen net zo graag als in de zomer naar buiten.

Er is 4 keer per jaar bosoverleg Het bos-team verzorgt soms ook wandelingen door het bos. Dit team zou voor de kinderboerderij een presentatie kunnen geven met de opgezette dieren.

De reactie van de bedrijfsleider kinderboerderij De Kraal op de plannen.
De bedrijfsleider van De Kraal is positief over de ontwikkelingen. Het zag er twee jaar geleden nog somber uit. Er was weinig budget. Er is een leuke samenwerking ontstaan met TOS en Aafje. Zij is blij met de Vrienden en de website, die nieuwe impulsen aan de kinderboerderij kan geven. Ze hoopt dat het gaat lukken om de winkel nog dit jaar een nieuw aanzien te geven en dan vanaf 2014 met cliënten van Pameijer samen te werken.

Vervolg
De volgende vergadering is op 28 november 2013 in kamer 3.05 van Pameijer, Crooswijksesingel 66. Aanvang om 14:45 uur. De bedrijfskantine wordt hier gerund door cliënten. In het kader van de toekomstige samenwerking van Pameijer met De Kraal gaat Sebastiaan Bouman ons rondleiden door de kantine en zal een cliënt wat vertellen. Op deze bijeenkomst zal o.a. gesproken worden over de activiteiten van de kinderboerderij en van de Vrienden voor de eerste helft van 2014.