Onze dieren: de kip

Onze kip, zoals we die nu kennen, is ooit geboren ergens in zuidoost-Azië of China. Daar, op die plek en in die streken, hebben archeologen (mensen die de grond doorspitten op zoek naar oude spullen) sporen gevonden van de eerste ‘huiskip’ en met een mooi woord heet dit de gedomesticeerde kip. Dat was ergens tussen de 4000 en 6000 jaar geleden en via Iran, Irak (wat we heel vroeger Mesopotamië noemden) en Griekenland is de kip in Europa bij ons terecht gekomen.

En bij ons kwam de kip zo rond 200 voor Christus aanwandelen. Nou wandelen, de Romeinen hielden al veel langer kippen en zij namen de kip mee naar Nederland. De kippen en hanen die door de Romeinen werden meegenomen zorgden voor het nodige voedsel zoals eieren en kippenvlees, maar ze zorgden ook voor vermaak. De mannetjeskippen werden namelijk gebruikt voor hanengevechten. Ook werden kippen gebruikt bij religieuze gebeurtenissen, ze werden dan bijvoorbeeld geofferd aan de ‘Goden’.

De boskip of Bankivahoen

Onze legkippen, vleeskippen en sierkippen, stammen af van de boskip of Bankivahoen. Veel van het gedrag van de onze kip lijkt dan ook op het gedrag van zijn wilde familieleden. Dit schuwe diertje is ongeveer zo groot als een krielkipje en leeft in India en Zuidoost Azië nog steeds in het wild. Deze kippen leven in kleine groepen aan het rand van regenwoud en eten kleine insecten en planten.

De Bankivahoen

De Bankivahoen

De opkomst van de kip

In de tweede helft van de negentiende eeuw wordt het houden van kippen op de boerderijen een algemene landbouwactiviteit, op iedere boerderij zijn ze wel te vinden. Deze kippen hadden een heerlijk leventje. Ze sliepen op een stok in de koeienstal en slenterden wat rond in de buurt van de boerderij op zoek naar eten.

Kippen rondscharrelend op de boerderij in vroeger dagen

Kippen rondscharrelend op de boerderij in vroeger dagen

In het begin van de vorige eeuw gaan we het in Nederland grootser aanpakken met de zogenaamde hoenderparken. Een hoenderpark bestond uit een ruim kippenhok voor 250 tot 400 dieren, en er omheen een zeer ruime uitloop, met een hek van gaas er om heen. In deze tijd werden ook de pluimvee-rassen verbeterd: de kippen konden zo meer eieren leggen, meer vlees geven en sneller groeien. Bekende, in die tijd ontwikkelde, kippenrassen zijn bijvoorbeeld de “Barnevelder” en de “Welsumer”, vernoemd naar de plaatsen, je raadt het al: Barneveld en Welsum. Deze kippen hadden het er maar wat druk mee: ze legden toen al wel 250 eieren per kip per jaar, wat tegen de ruim 300 eieren per jaar van nu, helemaal zo gek niet is.

De kip een veelzijdig en sociaal beestje

Kippen zijn, net als de meeste mensen, sociale dieren. Zij hebben wel onderling afspraken over wie er de baas is en mag zijn: de pikorde. Deze rangorde is bij hennen (de mannetjes) meestal zeer stabiel. Er komen niet zoveel veranderingen voor in de rangorde. De Kippen hebben trouwen ook wel afleiding nodig. Als ze geen afleiding hebben, richten gaan ze elkaar te lijf en pikken ze naar elkaar.

Een kip is het liefst de hele dag in de weer en heeft slechts een paar uur per dag ‘vrij’ waarin zij niets ‘moet’. En als ze even niets te doen hebben, nemen ze een heerlijk stofbad of zandbad en poetsen ze hun verenkleed met vet uit de vetnippel op de rug.

Onze kip neemt een heerlijk stofbadje

Onze kip neemt een heerlijk stofbadje

Meer dan 100 miljoen kippen in Nederland

In 2010 waren er 101 miljoen kippen op landbouwbedrijven, ruim 4 miljoen meer dan een jaar eerder. Het aantal bedrijven met kippen was 2,4 duizend, ongeveer even veel als in 2009. Nederland telde op 1 april 2010 bijna 45 miljoen vleeskuikens en bijna 48 miljoen leghennen. Daarnaast zijn er in Nederland bijna 9 miljoen ouderdieren van (vooral) vleeskuikens en leghennen. Op 1 april 2009 waren dat er 43 miljoen respectievelijk 46 miljoen en 8 miljoen. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2010.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistieken

Vragen over de kip en de antwoorden

Hoeveel eieren legt een kip in de week?
– Een beetje kip legt zo’n zes eieren per week.

Hoeveel kippen zijn er in Nederland?
– Ruim 100 miljoen kippen zijn er in Nederland.

Noem zo veel mogelijk spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen waar het woord kip in voorkomt.
– Kijk HIER>>> voor de uitdrukkingen, woorden en gezegden waar het woord kip in voorkomt