De heemtuin in het Kralingse Bos

Het Kralingse Bos heeft sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw ook een eigen heemtuin. Een heemtuin of heembos is een kunstmatige aangelegde tuin waar de bloemen, planten en dieren uit de omgeving of de streek te zien zijn. Deze term heemtuin werd voor eerst gebruikt door de beroemde onderwijzer, veldbioloog en natuurbeschermer Jac. P. Thijsse (1865-1945). Meer informatie over de heemtuin in het Kralingse Bos kunt u HIER>>> vinden.

De heemtuin in het Kralingse Bos

De heemtuin in het Kralingse Bos

De heemtuin in het Kralingse Bos

Een paar belangrijke onderdelen van deze tuin zijn:

  • een veenmoeras met veel planten die een rol spelen bij de verlanding, zoals waterscheerling en gele lis,
  • een riet- en lisdoddenveld langs de oevers van het veel onrustiger water van de Kralingse Plas, met o.a. planten als de kleine lisdodde en de grote egelskop,
  • een dijk, bestaande uit twee verschillende gedeelten; aan de zuidkant is het talud met keien verhard, terwijl zich aan de noordkant een niet verharde kleihelling bevindt met onder andere agrimonie, kraailook en madelieffijnstraal,
  • ook aan dieren wordt gedacht: voor de vogels zijn er nestkastjes opgehangen en voor amfibieën is een poel aangelegd,
  • in 2001 is het moeras met enkele honderden vierkante meters uitgebreid.

De tuin wordt onderhouden door medewerkers van Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam (SLR), ondersteund door vrijwilligers.